Kan Eroxel hjälpa till med impotens?

Impotens är ett vanligt problem hos män. Det kan beskrivas som en oförmåga att bibehålla tillräcklig erektion för att möjliggöra samlag, eller som en oförmåga att få utlösning. Det finns många olika typer av impotens.

Risken för impotens ökar med åldern. En forskningsstudie visar att impotens är vanligare hos män över 60 år än hos män under 40 år. Enligt forskning är det vanligare att män med lägre utbildning drabbas av impotens. Det kan orsakas av en rad olika faktorer, bland annat en mindre hälsosam livsstil, en mindre hälsosam kost och mindre motion. Nedan följer några orsaker till impotens.

* Högt kolesterol
* Hjärtsjukdom
* Metaboliskt syndrom
* Fetma
* Peyronies sjukdom
* Parkinsons sjukdom
* Missbruk
* Sömnstörning eller sömnlöshet
* Relationsproblem
* Blodkärlssjukdomar, t.ex. perifer kärlsjukdom
* Hormonell obalans
* Systemiska sjukdomar

Det finns tre huvudorsaker till impotens hos män, beroende på åldersgrupp:

1. Yngre män: Ångest är en vanlig orsak till impotens hos unga män. Det kan till exempel handla om oro för att någon ska bli gravid, att inte vilja vara oerfaren eller att förlora erektionen när man sätter en kondom på penis.

2. Medelålders män: Stress, skuldkänslor och att ha sex i ett nytt förhållande kan bidra till impotens hos medelålders män.

3. Äldre män: Även om 65%-70% av män över 70 år är sexuellt aktiva, ökar risken för impotens med åldern. Det kan bero på att blodkärlen som transporterar blod till penis inte fungerar. Det kan också bero på att hjärtats eller hjärnans artärer fungerar dåligt. Både män och kvinnor kan ha problem som påverkar deras sexuella liv, till exempel minskad libido, oförmåga till erektion eller för tidig utlösning. Det finns många orsaker till att män kan uppleva sexuella problem.

Du kan känna dig generad om du har svårt att upprätthålla erektionen eller om du har svårt att ejakulera. Detta är inte ett problem som du är ensam om att känna. Forskning visar att nästan två tredjedelar av männen lider av någon form av sexuell dysfunktion. Även om det inte är något du bör diskutera med dina närmaste vänner är det viktigt att du söker hjälp om du är orolig. Följande är några möjliga orsaker till impotens:

1. Fysiska skäl:

* Biverkningar av mediciner (särskilt läkemedel för blodtryck)
depression)
* Infektioner eller sjukdom
* Diabetes
* Överdriven alkoholkonsumtion och rökning
* Fetma och övervikt
* Högt blodtryck kan leda till att artärerna fungerar dåligt, särskilt hos äldre män.

2. Psykologiska orsaker: 

* Stress (kan vara relaterad till sex eller andra aspekter av livet).
* Oro för sexuella relationer
* Trötthet och depression
* Rastlöshet
* Känner sig skyldig till sexuell prestation

Min åsikt är att de flesta orsaker till impotens är tillfälliga. De kan försvinna så fort de uppstår. Men om du eller din partner känner att något stör er kan ni ta Eroxel kapslar. Många män har sagt att deras liv har förändrats efter att de tagit Eroxel.

Eroxel Original

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.